PvdA Gemeente Maasgouw

Luc Wolfs: "Leefbaarheid? Jongeren erbij betrekken!"

Luc WolfsLuc Wolfs is de lijsttrekker van de PvdA Maasgouw voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 22 november. De technisch bedrijfskundige uit Thorn is werkzaam bij de Sector Veiligheid Noord- en Midden-Limburg in Venlo en is in de gemeente Thorn ruim acht jaar wethouder voor de Partij van de Arbeid. Luc Wolfs' portefeuille bestaat uit Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs, Financiën en Jeugd & Jongeren in zijn portefeuille. De lijsttrekker gaat hier in op het belang van het op een actieve manier betrekken van de jeugd en de jongeren bij het beleid van de gemeente Maasgouw.

 

Luc vindt het de moeite waard om in het verkiezingsprogramma van de PvdA Maasgouw een apart hoofdstuk te wijden aan onze jeugd. "Ik vind de jeugd- en jongeren een belangrijke groep in de nieuwe gemeente Maasgouw. Kinderen moeten in een boeiende en uitdagende omgeving kunnen opgroeien met een rijk verenigingsleven en voorzieningen voor binnen en buiten. De jonge jaren zijn heel belangrijk voor wat je van de rest van je leven maakt!"

 

De lijsttrekker van de PvdA Maasgouw is van mening, dat jonge mensen een actieve en volwaardige rol in de gemeente Maasgouw moeten spelen. "Onze partij wil jongeren te betrekken bij het gemeentelijk beleid voor jongeren. Wij willen de wensen van jongeren kennen en hun laten meedenken bij het opstellen van plannen. Scholen, sportclubs en jeugdverenigingen zijn belangrijke ingangen om met jongeren in contact te komen. Jongeren moeten actief kunnen zijn in hun eigen dorp. Ze moeten mede verantwoordelijkheid dragen voor hun voorzieningen en praten over hun wensen."

 

Maar hij beseft ook, dat sommige jongeren overlast veroorzaken. “Als je erin duikt dan zie je vaak dat het gedrag voortkomt uit problemen op school, thuis of uit sociaal isolement. Vaak een ellendige jeugd. Ik heb enkele gevallen van dichtbij meegemaakt en neem van me aan: met die jongeren wil je echt niet ruilen!”. "Ik vind dat de PvdA de oorzaken van dit probleemgedrag zo vroeg mogelijk moeten opsporen en de juiste hulp bieden. Voorkomen is beter dan genezen!". De gemeente kan daarbij een belangrijke rol spelen door regelmatig aan tafel te zitten met hulpverleningsinstanties zoals jeugdzorg en de onderwijsbegeleidingsdienst”. Voor jongeren die puur uit verveling vernielingen plegen, heeft hij geen enkel begrip. “Daar moet hard tegen worden opgetreden.”

 

De PvdA-wethouder uit Thorn maakt zich zorgen over de jongeren, die vertrekken uit hun eigen dorp, omdat ze geen woning kunnen vinden. Luc:" Wij willen dat jongeren in hun eigen dorp blijven als ze dat willen. Ze zijn vaak actief bij verenigingen waar dan ook weer leegloop optreedt. Maasgouw is een prima plek om te wonen. Het ligt vrij centraal ten opzichte van de werkgebieden als: Eindhoven, Maastricht en Weert en Roermond aan de A2 en de A73 die bijna klaar is. Niet alleen een prima plek om te wonen maar ook om te ondernemen! En ondernemingen kunnen aan jongeren weer werk bieden.” Van 2007 tot 2010 willen wij daarom ook starters woningen gaan bouwen in de dorpen, zowel koop als huur.”